VÄYRYNEN, NINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 541
Datum beviljat 18.10.1997