VUORELA, KATRIINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 540
Datum beviljat 18.10.1997