VIRMALAINEN, JYRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 539
Datum beviljat 18.10.1997