TOIVONEN, SAMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 538
Datum beviljat 18.10.1997