STOLTZENBERG, OLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 537
Datum beviljat 18.10.1997