SLÖÖR, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 535
Datum beviljat 18.10.1997