SKOGMAN, KATJA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 534
Datum beviljat 18.10.1997