SKOGMAN, CAMILLA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 533
Datum beviljat 18.10.1997