SELIN, PIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 530
Datum beviljat 18.10.1997