REJMAN, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 528
Datum beviljat 18.10.1997