PYLSY, OLLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 527
Datum beviljat 18.10.1997