PERKOLA, JUSSI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 526
Datum beviljat 18.10.1997