NYLUND, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 525
Datum beviljat 18.10.1997