NORRMAN, SIV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 523
Datum beviljat 18.10.1997