NORRMAN, ERKKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 522
Datum beviljat 18.10.1997