NIKKANEN, HANNA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 521
Datum beviljat 18.10.1997