MÖLLER, GUSTAF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 519
Datum beviljat 18.10.1997