MYNTTI, MIKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 518
Datum beviljat 18.10.1997