MUNTHER, RAINER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 517
Datum beviljat 18.10.1997