TALLGREN, RAFAEL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 11