MAKKONEN, MARKKU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 516
Datum beviljat 18.10.1997