LÖFGREN, OVE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 515
Datum beviljat 18.10.1997