LINDAHL, MARKUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 513
Datum beviljat 18.10.1997