LAITINEN, JUHA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 511
Datum beviljat 18.10.1997