KVIKANT, PATRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 509
Datum beviljat 18.10.1997