KURONEN, JARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 508
Datum beviljat 18.10.1997