HOLMSTRÖM, GUSTAV

Förtjänsttecken Silver
Nummer 10