KORHONEN, VEIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 505
Datum beviljat 18.10.1997