KARLSSON, KARL-ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 504
Datum beviljat 18.10.1997