INGSTRÖM, PETER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 502
Datum beviljat 18.10.1997