IMMONEN, INA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 501
Datum beviljat 18.10.1997