ILLO, TATJANA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 500
Datum beviljat 18.10.1997