HUOVINEN, RISTO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 499
Datum beviljat 18.10.1997