HINTIKKA, NIKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 498
Datum beviljat 18.10.1997