HENRICHSON, NIKLAS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 497
Datum beviljat 18.10.1997