HEINONEN, JYRKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 496
Datum beviljat 18.10.1997