GRANLUND, AIRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 494
Datum beviljat 18.10.1997