GRANDELL, ANETTE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 493
Datum beviljat 18.10.1997