GLADH, ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 492
Datum beviljat 18.10.1997