GEBER, CARINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 491
Datum beviljat 18.10.1997