FRI, CECILIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 490
Datum beviljat 18.10.1997