BROMAN, GUSTAV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 489
Datum beviljat 18.10.1997