BLOMSTER, LINDA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 488
Datum beviljat 18.10.1997