ANDERSSON, BO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 487
Datum beviljat 18.10.1997