ALAVA, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 486
Datum beviljat 18.10.1997