BERGROTH, KIM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 483
Datum beviljat 14.12.1994