ELFSTRÖM, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 482
Datum beviljat 13.11.1992