ÖSTERMAN, RENÉ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 481
Datum beviljat 13.11.1992