WREDE, PETER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 480
Datum beviljat 13.11.1992