WINBERG, BJARNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 479
Datum beviljat 13.11.1992